System 7 Security - polski producent i globalny dystrybutor.
Innowacyjny twórca specjalistycznej elektroniki i informatyki.
Zamek Sułkowskich-akwarelka autorstwa Aliny Janusz

Historia Bielska-Białej

Historia naszego miasta od momentu odnalezienia pierwszych śladów do nadania praw miejskich przedstawiona ciekawie, ale w dużym skrócie:

 

Historia Bielska-Białej

Miasto Bielsko-Biała powstało w 1951 r. z połączenia dwóch odrębnych miast leżących po przeciwnych stronach rzeki Biała: Bielska i Białej.
Miasto po zjednoczeniu swoich sił zaczęło się bardzo prężnie rozwijać i cytując Wikipedię:
„pełni funkcję głównego ośrodka administracyjnego, przemysłowego, handlowo-usługowego, akademickiego, kulturalnego i turystycznego regionu zwanego potocznie Podbeskidziem. Jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo miast Polski (m.in. 5,8% bezrobocia). Stanowi także ważny w skali kraju węzeł drogowy i kolejowy. Miasto jest członkiem m.in. Związku Miast Polskich.
Według danych z 30 czerwca 2009, w Bielsku-Białej było 175 513 mieszkańców ( 22 miejsce w Polsce). Powierzchnia miasta wynosi 125,66 km² ( 18 miejsce w Polsce).”
Natomiast jeśli chodzi o historię to pokrótce wygląda to tak:
Najstarszym odnalezionym śladem pochodzącym  z ok. XII jest  grodzisko pierścieniowe z wałami, fosą oraz śladami drewnianej zabudowy usytuowane w Starym Bielsku.
Odnalezione w latach 30 i 70 XX w podczas prac archeologicznych chaty mieszkalne, zabudowania gospodarcze, majdan, fragmenty  bruku kamiennego, studnie i dymarki świadczą 
o tym, że osadę tę zamieszkiwali rolnicy i rzemieślnicy. Osada mogła także pełnić rolę warowni dla okolicznej ludności. Grodzisko niestety uległo całkowitemu zniszczeniu przez pożar w 1400r.
Natomiast pierwotna osada właściwego Bielska skupiała się na wzgórzu - naturalnym wzniesieniu ze stromym spadkiem od strony wschodniej. Wykorzystując naturalne walory obronne miejsca wzniesiono ok. XIII wieku, dzięki staraniom księcia cieszyńskiego Kazimierza, zamek wokół którego zaczęła skupiać się osada, która z czasem uzyskała prawa miejskie.
Pierwsza wzmianka o Bielsku pochodzi z czerwca 1312 roku i znajduje się w dokumencie księcia cieszyńskiego Mieszka III, w którym nadaje na własność mieszczanom wielki las (obecnie Las Cygański) położony między wsią Kamienica a Mikuszowicami.
Gdy w 1316 roku doszło do podziału ziem i powstania księstwa cieszyńskiego i oświęcimskiego rzeka Biała stała się granicą państwową.
Stosunkowo niewielkie miasto skupiające się wokół prostokątnego rynku (Starówka) oraz wzdłuż uliczek wychodzących z rynku zaczęło rozrastać się na zachód od zamku.
Z czasem zabudowa miejska zaczęła wykraczać poza obręb murów miejskich.
Mieszkańcy trudnili się rzemiosłem handlem, rolnictwem, gospodarką rybną i przede wszystkim rzemiosłem tkacko-sukienniczym.
W miarę rozwoju powstały przedmieścia: Górne, Dolne oraz Żywieckie.
Bielsko w drugiej połowie XVIII wieku stało się znanym ośrodkiem składowym sukna w Rzeczpospolitej, zaczęły powstawać pierwsze fabryki włókiennicze ulokowane wzdłuż rzeki Białej z powodu wykorzystania siły wodnej. Do Bielska zaczęli przybywać nowi inwestorzy-przedsiębiorcy z Austrii, żydowscy finansiści i sklepikarze, kupcy i rzemieślnicy z Węgier i Słowacji, a także inżynierowie i budowniczy z całej Europy, którzy zaczęli wznosić nowe kamienice mieszkalne, rezydencje miejskie i podmiejskie i w końcu swoje fabryki.
Można powiedzieć że to dzięki nim powstała piękna architektura bielska.
Natomiast pierwsza wzmianka o położonym na  prawym brzegu rzeki mieście Biała pochodzi z 1564 roku.
Wówczas to sołtys wsi Lipnik osadził nad rzeką strażników dla obrony przed napadami.
Strażnicy jednak obciążeni zanadto daninami miejscowych dzierżawców przenieśli się pozostawiając swoje domostwa. Z czasem zajęli je rzemieślnicy trudniący się wyrobem sukna.
Osada zaczęła się rozwijać wzdłuż ulicy Lipnickiej i Sukienniczej (obecnie to ulica Szkolna).
Zaczęła również napływać ludność ze Śląska, a także uchodźcy protestanccy, chroniący się w Polsce przed prześladowaniem w krajach habsburskich.
W 1723 roku król August II wydał przywilej lokacyjny dla miasta Białej, nadając mu prawa miejskie.

Autor:AG

 

Ratusz w Bielsku-Białej-zdjęcie AG

Zabytki Bielska-Białej

Najciekawsze zabytki naszego miasta według naszego wyboru:

 

Zabytki Bielska-Białej

Oczywiście nie  sposób pominąć wspaniałych zabytków Bielska-Białej.

Zabytków, które są wizytówką naszego miasta. Należy do nich na pewno Zamek Sułkowskich, jeden z najstarszych budynków Bielska-Białej dumnie wznoszący się na Wzgórzu Miejskim.(zdjęcie poniżej)
Historia tego zamku sięga XIII wieku! 
Wnętrze zamku obecnie zajmuje Muzeum Okręgowe gdzie można obejrzeć m.in. wystawę „Historia i sztuka Bielska-Białej od gotyku do secesji”, wystawę etnograficzną oraz meble, obrazy i przedmioty zabytkowe.
Odbywają się tu również wystawy bielskich artystów. 
Warto zobaczyć zamek nocą - pięknie iluminowany prezentuje się bardzo okazale.

 

Na uwagę zasługuje również neorenesansowy Ratusz położony na Placu Ratuszowym w dzielnicy Biała Krakowska, będący obecnie siedzibą Prezydenta miasta, Rady Miejskiej oraz części wydziałów Urzędu Miejskiego. Został zbudowany w latach 1895–1897 wg projektu Emanuela Rosta.(zdjęcie obok)


Na Starym Mieście warto zwiedzić Katedrę diecezji bielsko-żywieckiej pod wezwaniem
św. Mikołaja  - pierwotnie gotycką, przebudowaną po wielu pożarach w związku z czym łączy w sobie większość stylów architektonicznych od gotyku po modernizm.


Godne uwagi są: 
- budynek Dworca PKP, składający się z trzech pawilonów, wybudowany w 1890 r. w stylu austriackich dworców prowincjonalnych znajdujący się na Dolnym Przedmieściu przy ulicy Warszawskiej, w holu głównym warto zwrócić uwagę na freski w stylu pompejańskim, natomiast przed wejściem spójrzmy na napis: K.K. PRIVILEGIRTE KAIS. FERD. NORDBAHN ("Uprzywilejowana Cesarsko-Królewska Kolej Północna Cesarza Ferdynanda")
- bardzo charakterystyczna secesyjna kamienica
„Pod Żabami” na rogu pl. Wojska Polskiego i ul. Targowej, naprzeciwko Kościoła Marcina Lutra. Kamienica  powstała w 1905 r., według projektu architekta Emanuela Rosta-juniora.
Elewacja budynku imituje mur pruski, nad wejściami znajdują się wykusze, a w centralnej części pseudowieża. Na ścianie północnej znajdują się płaskorzeźby owadów, oraz portal (od strony ul. Targowej) z figurami dwóch żab, ubranych we fraki (zdjęcie poniżej).
-  budynek Poczty Głównej zbudowanej według wzorców austriackich gmachów pocztowych (zdjęcie obok)
- drewniany Dom Tkacza z XVIII wieku znajdujący się przy ulicy Sobieskiego na Górnym Przedmieściu istniejącym od XV wieku, a zamieszkiwanym przez bielskich sukienników. Budynek leży szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego i stanowi unikatowy przykład XVIII-wiecznej architektury drewnianej, a w jego wnętrzu znajduje się muzeum, w którym zrekonstruowano wnętrze domu i  warsztatu należącego do mistrza cechowego.
Teatr Polski przy ulicy 1.Maja wybudowany na wzór Opery Wiedeńskiej oraz Teatru Narodowego w Budapeszcie, został wzniesiony w latach 1889–1890 według projektu wiedeńskiego architekta Emila von Förstera w stylu elektycznym z przewagą neoklasycyzmu i neobaroku (zdjęcie poniżej).
Do dziś zachowała się kurtyna z 1890 r. przedstawiająca Taniec Nimf, wykonana w pracowni Franciszka Rottonary.
Na fasadzie ozdobionej posągami Apolla oraz muz: Melpomeny i Talii wykorzystano motyw rzymskiego łuku triumfalnego.
Pierwszym wystawionym przedstawieniem w tym teatrze był „Sen nocy letniej” Williama Szekspira.
Przed budynkiem teatru znajduje się zabytkowa fontanna z 1895 r., podarowana miastu przez budowniczych bielskich wodociągów.
Repertuar teatru w Bielsku-Białej


Jeśli wspominamy już o teatrze to nie sposób by nie wspomnieć o Teatrze Lalek Banialuka, który jest jednym z najstarszych teatrów lalkowych w Polsce. Założyli go w 1947 roku artyści plastycy Jerzy Zitzman i Zenobiusz Zwolski. Teatr Banialuka oferuje bogaty repertuar zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Zabytki Bielska –Białej to także liczne Kościoły, warto więc wstąpić do niektórych z nich  poczynając od najstarszego kościoła pod wezwaniem. Św. Stanisława w Starym Bielsku gdzie na uwagę zasługuje XVI-wieczny drewniany ołtarz , XIV-wieczne polichromie w prezbiterium, gotyckie tabernakulum oraz kamienna chrzcielnica. W kościele tym znajdują się przywiezione z Krakowa relikwie św. Stanisława.


Zwróćmy uwagę na ewangelicko-augsburski Kościół Zbawiciela w stylu neogotyckim znajdujący się na placu Marcina Lutra gdzie wznosi się również  jedyny w Polsce pomnik tego reformatora, późnobarokowy Kościół pw. Opatrzności Bożej na placu Opatrzności Bożej do którego dojść można z centrum ulicami 11-go Listopada i ulicą Szkolną (zdjęcie obok), późnogotycki Kościół  Trójcy Przenajświętszej z XVI wieku przy ulicy Sobieskiego na Górnym Przedmieściu, oraz leżący na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego drewniany kościółek św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich (dzielnicy Bielska-Białej) przy ul. Cyprysowej, który jest jednym z nielicznych przykładów drewnianego budownictwa  sakralnego w okolicy. Panoramę tegoż kościółka można obejrzeć tutaj

Więcej o kościołach w naszym mieście : kościołyBielsko-Biała


Warto pospacerować po ulicach starego miasta, malowniczą ulicą Podcienie dotrzeć na Starówkę położoną na Wzgórzu Miejskim, by tam poczuć „ducha czasu” gdyż Stary Rynek to serce średniowiecznego Bielska. Został tu zachowany średniowieczny układ urbanistyczny.  Na Rynku podziwiać można repliki pomników, które dawniej znajdowały tu swoje miejsce –pomnik św. Nepomucena, pomnik Neptuna, fontanna z zegarem wodnym i mostkiem.
Podczas prac archeologicznych zostały odsłonięte fundamenty wagi miejskiej oraz studni.


Granice Starego Miasta wyznacza linia dawnych murów miejskich, a dzisiaj to ulice:
Zamkowa, św. Trójcy, ul. Schodowa i plac św. Mikołaja, plac Chrobrego oraz ulice Orkana i Waryńskiego. 
Bielska starówka zaczęła tętnić życiem. I to nie tylko za sprawą remontów po których odzyskuje swą dawną  świetność. Na bielskiej starówce odbywa się wiele cyklicznych imprez związanych z tym miejscem. Wielki swój urok mają Święta na Starówce powiązane z kiermaszami świątecznymi, odbywa się tu także Jarmark Świętojański, Festiwal Rytmu, Festiwal Miast Partnerskich.
Na pewno ważną rolę spełniło zamontowanie na Rynku kamer monitoringu, dzięki temu miejsce to stało się o wiele bezpieczniejsze i spokojniejsze.

Autor:AG