System 7 Security - polski producent i globalny dystrybutor.
Innowacyjny twórca specjalistycznej elektroniki i informatyki.

Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska na

Targach DZIEDZICTWO w Warszawie

w dniach 5-7.10.2016. Stoisko firmy: B13

Zaprezentowaliśmy szereg rozwiązań z zakresu

RFID / NFC, w szczególności naszą najszerszą

w Polsce ofertę tagów (identyfikatorów) RFID. 

4. Targi Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony,

Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO :

 

W archiwach, muzeach i bibliotekach gromadzone są cenne zbiory dokumentujące dorobek naukowy, kulturowy i gospodarczy kraju czy regionu. Kluczowe jest więc ich odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie.

Targi Dziedzictwo od swojej premierowej edycji w 2013 roku stały się branżowymi targami wyposażenia i usług dla archiwów, bibliotek i muzeów, które obejmowały kompleksowo zagadnienia związane z tą dziedziną i dostarczyły fachowej wiedzy w tym obszarze.

Od 2014 poszerzyliśmy Targi o sektor ochrony i konserwacji zabytków, który stał się dopełnieniem dla dotychczasowej problematyki ze sfery archiwistyki, bibliotekarstwa i muzealnictwa, dzięki czemu stworzyliśmy jedyne w Polsce wydarzenie obejmujące kompleksowo wszystkie te zagadnienia. Jest to próba kontynuacji i nawiązania do dobrych tradycji organizowanych przez nas w latach 2005 – 2007 Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji Miast ZABYTKI, które swym patronatem objął wówczas Generalny Konserwator Zabytków.

Zeszłoroczny sukces Targów Dziedzictwo, które zgromadziły o 25% więcej wystawców w porównaniu z rokiem poprzednim, potwierdza, że to ważne wydarzenie dla konserwatorów, restauratorów i miłośników zabytków. Są one doceniane przez przedstawicieli instytucji państwowych, którzy podkreślają wagę regularnych spotkań branży oraz wymiany poglądów i doświadczeń. Stoiska 76 firm z Polski, Francji, Niemiec i Węgier odwiedziło 1890 branżowych zwiedzających, którzy mogli obejrzeć 6 wystaw poświęconych konserwacji i restauracji zabytków oraz uczestniczyć w 23 specjalistycznych panelach i wykładach w ramach programu merytorycznego targów.

Impreza ta ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami produkującymi i dystrybuującymi sprzęt i usługi specjalistyczne, a konserwatorami zabytków czy administratorami archiwów, bibliotek i muzeów. Ponownie Targi będą składać się z części wystawowej oraz konferencyjnej, obejmującej najważniejsze i nowe zagadnienia związane z tematyką ochrony, konserwacji, wyposażenia, usług
i programów komputerowych, zarządzania dokumentacją, jak również z pokrewnymi dziedzinami umożliwiając implementację nowych rozwiązań i usług oraz usprawniając współpracę i wymianę doświadczeń.

 

IV Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2016
odbędą się w

Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska
ul. Marsa 56c, Warszawa